Senior Levels (A-B-C-D)

Live! Learning

Βιωματική, επικοινωνιακή μέθοδος εκμάθησης

H αποκλειστική εκπαιδευτική μέθοδος live! Learning δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία. Ο μαθητής τοποθετείται στο επίκεντρο της διδασκαλίας και συμμετέχει ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης χρησιμοποιούνται διαδραστικοί πίνακες (MAGIC BOARDS), οι οποίοι αποτελούν την αιχμή του

δόρατος της σύγχρονης μεθοδολογίας, προκειμένου  να συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις του μαθητή !  

Το μάθημα γίνεται μέσα από τη χρήση εξειδικευμένων και ευχάριστων βιβλίων με έμφαση στα παιχνίδια, τα τραγούδια, τις μιμήσεις και τις ζωγραφιές. Τα παιδιά παρακολουθούν DVD και χρησιμοποιούν flash cards.

Οι καθηγήτριες όλων των επιπέδων που διδάσκουν course books είναι αγγλόφωνες και απόλυτα εξειδικευμένες.

Σκοπός όλων αυτών είναι η απόλυτα φυσική και ευχάριστη επαφή με την Αγγλική γλώσσα. Τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα όπως τη μητρική τους: Ακούν, απορροφούν, επαναλαμβάνουν και τέλος παράγουν ελεύθερα την γλώσσα. 

Live! Digital Classroom

Η επανάσταση στην εκπαίδευση έφτασε!

Οι μαθητές επιλεγμένων τάξεων του σχολείου μας έχουν στη διάθεσή τους ατομικό always internet connected tablet με σκοπό να εξασκούνται στα μαθησιακά αντικείμενα με τρόπο οικείο και συναρπαστικό. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά, αμέσως μετά το μάθημα, για τις επιδόσεις των παιδιών τους.

Δωρεάν εξατομικευμένα ενισχυτικά μαθήματα

Εκτός ωρών διδασκαλίας για την αποτροπή δημιουργίας κενών από τους μαθητές

Θέλοντας να καλύψουμε κάθε ανάγκη των μαθητών μας, προσφέρουμε δωρεάν ενισχυτικά εξατομικευμένα μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά έχουν σας σκοπό να καλύψουν κένα που δημουργούνται μετά σπό απουσίες ή ακόμα και να απαλλάξουν τους γονείς από την διαδικασία της επεξήγησης φαινομένων ή ασκήσεων στα παιδιά.

NLP

Νευρογλωσσικός προγραμματισμός

Το σχολείο μας, ενσωματώνοντας τις τεχνικές και τη μεθοδολογία του NLP προσφέρουν στον μαθητή μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία που αλλάζει ριζικά τον τρόπο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Inreractive Smart Boards

Μάθημα με διαδραστικους πίνακες

Το σχολείο μας είναι το πρώτο που ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα σπούδών, την διδασκαλία με χρήση διαδραστικών πινάκων. Επίσης προμηθεύει τους μαθητές με ειδικά multi ROMs για χρήση του λογισμικού της τάξης στο σπίτι.

Oral Language Assessment

Προφορική αξιολόγηση μαθητών

Στο σχολείο μας εφαρμόζουμε προφορική αξιολόγηση όλων των μαθητών μας σε συνθήκες προσομοίωσης επίσημων εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μας καλούνται να παράγουν προφορικό λόγο, με τρόπο φυσικό και με βάση την ύλη του επιπέδου τους καθώς και να αλληλεπιδρούν με συμμαθητές τους που έχουν παρόμοια ηλικία και γνωστικό επίπεδο.

Grammar lesson

Ξεχωριστό μάθημα γραμματικής

Η γραμματική για την ξένη γλώσσα είναι ο σκελετός της. Στο σχολείο

μας από το επίπεδο C Senior και μετά, προσθέτουμε ξεχωριστό μάθημα γραμματικής στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με εξειδικευμένη καθηγήτρια.

Cambridge Y.L.E.

A-B-C Senior

Ως ακαδημαϊκοί συνεργάτες του πανεπιστημίου Cambridge, δίνουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Cambridge English: Young Learners. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο κεντρικό μας κτίριο Μιλτιάδου 52

Τα βιβλία και το μυστικό τους

National Geographic Learning

Δίνουμε εξαιρετική έμφαση στην επιλογή των βιβλίων

ώστε η θεματολογία να είναι ευχάριστη, σύγχρονη και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές. Επίσης τα βιβλία που επιλέγουμε συνοδεύονται από το πιο σύγχρονο διαδραστικό υλικό.

Final exams

Προσομοίωση εξετάσεων

Στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους οι μαθητές μας οι μαθητές μας συμμετέχουν σε ειδικά σχεδιασμένες τελικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές προσομοιώνουν επίσημες εξετάσεις γλωσσομάθειας ώστε οι μαθητές μας να εξοικειώνονται με την επίσημη διασικασία.

Citizens of the World

Οι μαθητές μας πολίτες του κόσμου

Τα σχολεία μας προάγοντας την πολυπολιτισμικότητα ξεφεύγουν από τα όρια της Ελλάδας συμμετέχοντας στη δράση Citizens of the world. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν παιδιά, κουλτούρες αλλά και τρόπους ζωής και σκέψης από όλα τα μέρη της γης. Επίσης συμμετέχουν και στο πρόγραμμα penfriends toy μανεπιστημίου Cambridge

Please reload