Από τη σελίδα αυτή οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση σε ειδικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για χρήση εκτός σχολείου

Φόρμα αποστολής
κωδικού ELT Skills
Παράρτημα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ WEB COURSES

The Scholars group ΚΑΝΑΚΑΡΗ - Ξένες γλώσσες (Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ισπανικά) - Παλαιό Φάληρο - Νέα Σμύρνη - Καλαμάκι / thescholarsgroupkanakari@gmail.com