Θερινά εντατικά μαθήματα

Εντατικά θερινά μαθήματα όλων         των επιπέδων 

            πρωινά, σε κλιματιζόμενες                   αίθουσες.

           Αφορά όχι μόνο μαθητές του                 σχολείου μας άλλα και μαθητές άλλων φροντιστηρίων που θα επιθυμούσαν να "κερδίσουν" μια τάξη ή να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν γνώσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο!